Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ ΔΜ 15_6_2018

Πρόσκληση συνεδρίασης ΔΣ ΠΕΔ ΔΜ 15_6_2018

Σας καλούμε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας,

την Παρασκευή 15 Ιουνίου 2018 και ώρα 13.00 π.μ. στα γραφεία της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας στην οδό Φον Καραγιάννη 1-3 (3ος Όροφος ΑΝΚΟ Α.Ε.) στην Κοζάνη, με θέματα Ημερήσιας Διάταξης:

1. Απόφαση έγκρισης υλοποίησης του έργου DeCarb στο πρόγραμμα INTERREG EUROPE

2. Απόφαση έγκρισης υλοποίησης του έργου 4Plus στο Διασυνοριακό Πρόγραμ-μα Ελλάδα-Αλβανία

3. Συμμετοχή της ΠΕΔΔΜ στην εκδήλωση του ΕΛ.Ι.ΓΑΣΤ για την παγκόσμια ημέρα διατροφής

4. Ενημέρωση για το έργο της ΕΕΤΑΑ με αντικείμενο τη λειτουργία δικτύου οριζό-ντιας υποστήριξης των Δήμων σε ζητήματα περιβάλλοντος

5. Έγκριση τροποποίησης του καταστατικού της αστικής μη κερδοσκοπικής εται-ρείας με την επωνυμία «Cluster Βιοενέργειας και Περιβάλλοντος Δυτικής Μακε-δονίας»

6. Έγκριση πινάκων Εκτιμήσεων και Μεσοπρόθεσμων Προβλέψεων της ΠΕΔ ΔΜ 2019-20120 για αποστολή τους στο ΥΠ.ΕΣ»

7. Ορισμός εκπροσώπων

8. Αίτημα καταβολής αποζημίωσης-αποχώρησης-απόλυσης θανόντος υπαλλή-λου

9. Εγκρίσεις δαπανών από εκτός έδρας μετακινήσεις

10. Διάφορα

Με εκτίμηση

Ο Πρόεδρος της ΠΕΔ Δυτικής Μακεδονίας

ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ

Δήμαρχος Φλώρινας


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία