ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EDS

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Η ΕΞΑΓΟΡΑ ΤΗΣ EDS


Με αφορμή νέα δημοσιεύματα και πολιτικές παρεμβάσεις για το θέμα της εξαγοράς της
εταιρείας EDS στην ΠΓΔΜ, η ΔΕΗ ανακοινώνει τα εξής:
1. Η απόφαση και η όλη διαδικασία της εξαγοράς έγινε με πλήρη διαφάνεια και
εφαρμογή των κανόνων της εταιρικής διακυβέρνησης. Είναι μια καθαρά επιχειρηματική
πράξη, η οποία αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δ.Σ. σε αντίθεση με το παρελθόν, που
οι σημαντικές αποφάσεις λαμβάνονταν εκτός ΔΕΗ, και τις επιπτώσεις των οποίων
υφιστάμεθα σήμερα.
2. Βασικό κριτήριο για την εξαγορά αυτή, όπως και άλλες επιχειρηματικές πράξεις και
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν το επόμενο διάστημα στις γειτονικές χώρες, είναι η
υλοποίηση της στρατηγικής της ΔΕΗ για μετατροπή της σε διεθνή επιχειρηματικό όμιλο,
με ηγετικό ρόλο στις αγορές της Βαλκανικής, στην προοπτική της Ενεργειακής Ένωσης
της Ε.Ε. Δεν είναι τυχαίο ότι ήδη στην αγορά της Βαλκανικής και ειδικότερα της ΠΓΔΜ
έχουν τοποθετηθεί και συνεχίζουν να τοποθετούνται μεγάλες εταιρείες, Ευρωπαϊκές
και όχι μόνο. Σ΄ αυτό το πλαίσιο υπήρξε έντονο ενδιαφέρον και για την EDS, η πώληση
της οποίας είχε ανακοινωθεί προ πολλού.
3. Σε ότι αφορά στην αξία και στα οικονομικά μεγέθη της EDS παρατίθενται τα εξής :
α. Η EDS είχε πέντε χρόνια συνεχούς κερδοφορίας (2012-2016). Το 2017 σημείωσε
ζημιές συνεπεία της ενεργειακής κρίσης που έπληξε την Ευρώπη. Το α΄εξάμηνο του
2018, είχε κέρδη πιστοποιημένα από τον ορκωτό ελεγκτή 626.645 ευρώ.

β. Η αποτίμηση της εταιρείας έγινε από δύο έγκριτους διεθνείς οίκους σε δύο
διαφορετικές χρονικές στιγμές. Για τις αποτιμήσεις ελήφθησαν υπόψη τα
οικονομικά μεγέθη και οι προοπτικές της εταιρείας. Η διαδικασία του Due Diligence
που έγινε από έγκριτους οικονομικούς οίκους και νομικά γραφεία ολοκληρώθηκε
στις αρχές Απριλίου 2018.
Το τίμημα των 4,8 εκ. με το οποίο εξαγοράστηκε η EDS ήταν μικρότερο των
αποτιμήσεων και των δύο οίκων.
ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

 


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία