Ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας κατά τον εορτασμό της απελευθέρωσης της από τον Τουρκικό ζυγό την 15/10/2017

Ρύθμιση κυκλοφορίας στην πόλη της Πτολεμαΐδας κατά τον εορτασμό της απελευθέρωσης της από τον Τουρκικό ζυγό την 15/10/2017

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
Α. Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 52 του Ν. 2696/99 παρ. 2 « Περί κύρωσης του Κ.Ο.Κ, όπως
τροποποιήθηκε με Ν. 3542/2007 και Ν.4313/2014».
2. Την υπ’ αριθ. 5970/ 17/2003197 από 06-10-2017 αναφορά-πρόταση του Τ.Τ. Εορδαίας.
Β. Αποβλέποντας στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της οδικής κυκλοφορίας, την πρόληψη των
τροχαίων ατυχημάτων, την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού κατά την διεξαγωγή της
παρέλασης Μαθητικών και Στρατιωτικών Τμημάτων, της 15-10-2017 .
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε
ΑΡΘΡΟ 1ο
α. Την απαγόρευση της κυκλοφορίας παντός οδικού οχήματος στις παρακάτω οδούς:
από το 24ο
χιλ. της Π.Ε.Ο. Κοζάνης - Φλώρινας και μέχρι και το 27ο
χιλ. της Π.Ε.Ο. Κοζάνης –
Φλώρινας.
στην οδό Γ. Βαρβούτη, από τη διασταύρωση με την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την
διασταύρωση με την οδό Δημοκρατίας.
στην οδό Δήμητρας, από τη διασταύρωση με την οδό Κωνσταντινουπόλεως έως την
διασταύρωση με την οδό Δημοκρατίας.
στην οδό Ανανία Νικολαΐδη- Διοικητηρίου , από τη διασταύρωση της με την οδό
Κωνσταντινουπόλεως έως την διασταύρωση της με την οδό Δημοκρατίας.
στην οδό Μητροπολίτου Ιωακείμ, από τη διασταύρωσή της με την οδό
Κωνσταντινουπόλεως έως την διασταύρωσή της με την οδό 25ης Μαρτίου.
στην οδό Θεμιστοκλή Σοφούλη, από τη διασταύρωση της με την οδό Διαδόχου Παύλου
(Παλαιό Πάρκο) έως την διασταύρωση της με την οδό 25ης Μαρτίου.
στην οδό Δήμητρας, από τη διασταύρωση της με την οδό Τραπεζούντος έως την
διασταύρωση της με την οδό 25ης Μαρτίου.
β. Την απαγόρευση της στάσης - στάθμευσης των οχημάτων γενικά στην οδό 25ης Μαρτίου, από
τη διασταύρωση της με την οδό Βαρβούτη έως την διασταύρωση της με την οδό Ι. Χρηστίδη και
στην οδό Αγίας Τριάδος από την διασταύρωση με την οδό Δήμητρας έως την διασταύρωση της με
την οδό 28ης Οκτωβρίου (και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας).
ε) Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω παρακαμπτήριων δημοτικών οδών.
στ) Η ισχύς της απόφασης από την 08.00΄ ώρα της 15-10-2017 μέχρι πέρατος της
παρέλασης και λοιπών εκδηλώσεων.
ΑΡΘΡΟ 2ο
Οι παραβάτες της ΑΠΟΦΑΣΗΣ αυτής διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 420 του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 4, 5, 52, 103, 104 και 105 του Ν.
2696/99 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε με το
Ν. 3542/2007 και το Ν.4313/2014, αφού πρώτα τοποθετηθεί η κατάλληλη σήμανση και
ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα με μέριμνα του Τ.Τ. Εορδαίας.
ΑΡΘΡΟ 3ο
Η ισχύς της απόφασης αρχίζει με την δημοσίευση της σύμφωνα με το άρθρο 109 του
Ν.2696/1999 «περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας» και την τοποθέτηση
σχετικής σήμανσης, εκτός εάν κατά το χρόνο ισχύος του ανωτέρω μέτρου, η κυκλοφορία
ρυθμίζεται με τροχονόμους.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ:
ΤΜΗΜΑ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
-Με ανάλογο αριθμό αντιτύπων για
τοιχοκόλληση, δημοσίευση στον Τύπο και
εφαρμογή.
-Για τον έλεγχο της τοποθέτησης της
απαιτούμενης σήμανσης και τη λήψη
επιβαλλόμενων μέτρων τροχαίας, εφόσον
αυτό απαιτείται.
ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ
2. ΔΗΜΟΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ
3. ΑΣΤΙΚΑ ΚΤΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
4. ΤΑΞΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
Με μέριμνα του Τ.Τ. Πτολεμαΐδας
5. Α.Τ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
6. Τ.Α. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
7. Τ..Δ.Μ. ΕΟΡΔΑΙΑΣ
8. ΚΕΝΤΡΟ 39 R/T
Κοζάνη, 11 Οκτωβρίου 2017
Ο Διευθυντής
Χαράλαμπος ΘΕΟΧΑΡΗΣ
Αστυνομικός Διευθυντής


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία