ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ

Σας προσκαλούμε να έρθετε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Αμυνταίου 18 Οκτωβρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 του Δημοτικού Συμβουλίου Αμυνταίου με θέματα ημερήσιας διάταξης τα παρακάτω:

** Έγκριση μελέτης και διενέργειας προμήθειας με τίτλο " Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών ", με ΚΑ : 15.7135.028, προϋπολογισμό 47.000,00 € και χρηματοδότηση ΕΑΠ.

** Έγκριση αντικειμένου μελέτης με τίτλο «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» προϋπολογισμού 17.500,00€ (με ΦΠΑ) και καθορισμός τρόπου ανάθεσής της.

** Κατάταξη σε κατηγορίες των αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Αμυνταίου σύμφωνα με το άρθρο 56Α του Ν.2725/1999 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4479/2017 (Α΄ 54) και ισχύει.

** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Ανακατασκευή οδού στην Τ.Κ. Νυμφαίου» προϋπολογισμού μελέτης 7.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση - συντήρηση - αναβάθμιση χώρου καταφυγίου αδέσποτων ζώων Δήμου Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 100.000,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

** Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση του αναδόχου του έργου «Διαμόρφωση χώρου κοιμητηρίων Αμυνταίου» προϋπολογισμού μελέτης 73.600,00€, περί χορήγησης παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης εκτέλεσης του.

** Ορισμός Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής για το έργο «Δεξαμενή ύδρευσης Τ.Κ. Κέλλης».

** Συζήτηση και λήψη απόφασης για την απευθείας πώληση ξυλείας – υλοτομίας της συστάδας 4γ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Νυμφαίου του Δ. Αμυνταίου.

** Συζήτηση και λήψη απόφασης για την τροποποίηση του συμφωνητικού πώλησης της συστάδας 3δ του δασοκτήματος της Τ.Κ. Ασπρογείων του Δ. Αμυνταίου.

*** ΄Εγκριση της αριθ. 105/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με τίτλο «Έκπτωση επί της κατανάλωσης για τις νέες συνδέσεις καταναλωτών περιόδου 2017-2018».

*** ΄Εγκριση της αριθ. 106/2017 απόφασης του ΔΣ της ΔΕΤΕΠΑ με τίτλο «Αίτημα της Στέγης Ποντίων Αμυνταίου και Περιχώρων για χορήγηση έκπτωσης επί των τελών σύνδεσης».

*** ΄Εγκριση της αριθ. 26/2017 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης – Αθλητισμού του Δήμου Αμυνταίου με τίτλο «Τροποποίηση Προϋπολογισμού».

*** Διοργάνωση εκδήλωσης στις 23-10-2017 στο Λέχοβο για το έτος Καζαντζάκη στα πλαίσια των εκδηλώσεων Αμύνταια 2017.

*** Συνδιοργάνωση εκδήλωσης με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Βλάχων.

*** Διοργάνωση εκδηλώσεων για τον εορτασμό της 6ης Νοεμβρίου.

*** Οργάνωση εορταστικών εκδηλώσεων από τον Δήμο Αμυνταίου για την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου.

*** Έγκριση Ανανέωσης - Χορήγησης Παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκής Αγοράς Αμυνταίου.

*** Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο Αμυνταίου περί της υλοποίησης του προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2016.

*** Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την με αριθμό 222/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

*** Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού σύμφωνα με την κατάρτιση σχεδίου αναμόρφωσης της Οικονομικής Επιτροπής.

*** Διαγραφές από βεβαιωτικούς καταλόγους

*** ΄Εγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής γενικών υπηρεσιών Δήμου Αμυνταίου.

*** Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων.

Με τιμή

Ο Πρόεδρος

ΜΩΥΣΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία