ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΕ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ  ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 13-03-2018 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 18:45 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 19:00 ΤΟΠΟΣ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ

Παρακαλώ να παραβρεθείτε στην ανωτέρω ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ

τακτική συνεδρίαση, του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, που θα

γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεών του, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ»

κτήριο, του Δήμου Κοζάνης, Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην

Κοζάνη, με τα ίδια θέματα της Ημερήσιας Διάταξης με αριθμό

πρωτ. 7660/08-03-2018 την οποία επισυνάπτω:

Η ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΘΑ ΤΗΡΗΘΕΙ ΑΥΣΤΗΡΑ

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της

Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου ή να μπείτε στον ηλεκτρονικό σας φάκελο για να

ενημερωθείτε σχετικά.


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία