ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκµίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου)

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (για την εκµίσθωση σχολικού κυλικείου του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου)

Η Σχολική Επιτροπή Β/θµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου Εορδαίας προκηρύσσει δηµόσιο πλειοδοτικό διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές για την εκµίσθωση του κυλικείου του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου.

Ο διαγωνισµός θα γίνει στο γραφείο του ∆/ντή του Γυµνασίου Αναρράχης-Εµπορίου στις 31/3/2017 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13.00 µ.µ. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόµενοι να απευθύνονται στο Γραφείο του Σχολείου τηλ. 24630-61225, απ’ όπου µπορούν να παραλάβουν και τη διακήρυξη του διαγωνισµού, κατά τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες.

Ο Πρόεδρος

Αριστερίδης Ιωάννης


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία