Η ΔΕΗ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2 για τον διαγωνισμό: Ανυψωτήρες οχημάτων (Τετρακόλωνος - Δικόλωνος).

Η ΔΕΗ  ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2 για τον διαγωνισμό: Ανυψωτήρες οχημάτων (Τετρακόλωνος - Δικόλωνος).

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΕ / ΔΛΥ-ΛΚΔΜ ανακοινώνει την έκδοση Συμπληρώματος Νο2 για τον διαγωνισμό:
Ζ210 1200048961 Ανυψωτήρες οχημάτων (Τετρακόλωνος - Δικόλωνος)
όπου:
Ορίζεται νέος χρόνος υποβολής και αποσφράγισης προσφορών η
04-05-2018 και ώρα 13:00
Αντίγραφα της αρχικής Διακήρυξης, του Συμπληρώματος Νο1 και του Συμπληρώματος Νο2, διανέμονται από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή :
Α) Τομέα Συμβάσεων Προμηθειών /ΔΛΥΛΚΔΜ – ΤΗΛ : 24630/52286
Β) Στη σελίδα μας στο INTERNET με διεύθυνση :
https://www.dei.gr → ΗΔΕΗ → Ανακοινώσεις Διακηρύξεων
ΔΕΗ Α.Ε/ΔΛΥΛΚΔΜ Τ.Θ 21 ΠΤΟΛ/ΔΑ ΤΗΛ.2463052286


Πρόσφατα στην ίδια κατηγορία