Πέμπτη 1 Ιουνίου 2023

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΤΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΔΙΑ ΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΜΕΣΩ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Καλείστε να συμμετάσχετε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας που θα γίνει την Παρασκευή 24 Μαρτίου 2023 και ώρα 17:00 δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019 και την ΚΥΑ Δ1α/ΓΠ οικ. 23983/30-4-22 ( ΦΕΚ 2137/22 ).και την εγκύκλιο 375/2-6-2022 για λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης :

1. Γνωμοδότηση ή μη επί της ΜΠΕ του έργου "Αποθήκευση Ηλεκτρικής ενέργειας ονομαστικής ισχύος 200 MW στη θέση Αγροτεμάχιο 449 Ολυμπιάδος ΔΕ Πτολεμαΐδας Δήμου Εορδαίας Περιφερειακή ενότητα Κοζάνης ΠΔΜ

Εισηγητής: Ο Αντιδήμαρχος Νικόλαος Φουρκιώτης

 

Παρακαλείστε την Παρασκευή 24 -3-2023 και ώρα 17μ.μ να μας αποστείλετε τις τοποθετήσεις - ψήφο σας επί του ανωτέρω θέματος στο email ds@ptolemaida.gr ή denptol@ptolemaida.gr.

 

Ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

Ιωάννης ΧαρακτσήςΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr

ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ