Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024
vittis 3012/23- 3012/24

Χρηματοδότηση έργου 6,77 εκ. ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΥΑΚ για την εγκατάσταση υδρομέτρων τεχνολογίας υπερήχων.

Χρηματοδότηση έργου 6,77 εκ. ευρώ εξασφάλισε η ΔΕΥΑΚ για την εγκατάσταση υδρομέτρων τεχνολογίας υπερήχων.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ

Τη χρηματοδότηση ενός πολύ σημαντικού έργου, που έχει τίτλο «Προμήθεια, την
εγκατάσταση και τη θέση σε λειτουργία συστήματος υδρομετρητών
απομακρυσμένης μέτρησης στην πόλη της Κοζάνης» εξασφάλισε η Δ.Ε.Υ.Α.
Κοζάνης. Το έργο με προϋπολογισμό 6.779.080,00 ευρώ εντάχθηκε στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος
Ανάπτυξη 2014-2020» και στον Άξονα Προτεραιότητας «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΣ)», μια
πράξη που συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.
Το έργο προβλέπει την αντικατάσταση των υπόλοιπων οικιακών υδρομετρητών
στην πόλη της Κοζάνης και συγκεκριμένα:
• Προμήθεια και εγκατάσταση σε θέση λειτουργίας 21.964 υδρομέτρων
τεχνολογίας υπερήχων με αποστολή δεδομένων μέσω τεχνολογίας Wm-Bus.
• Προμήθεια και εγκατάσταση επικοινωνιακού εξοπλισμού (μετατροπείς σήματος
Wm-Bus σε LoRAWAN, σταθμοί βάσης LoRaWAN)
για την εγκατάσταση δικτύου LoRaWAN και μετάδοση των δεδομένων των έξυπνων
μετρητών σε ΚΣΕ της ΔΕΥΑΚ.
Η μετάβαση από τα παραδοσιακά συστήματα υδρομετρητών, σε ευφυή συστήματα
συλλογής, ανάλυσης δεδομένων και υποστήριξης λήψης αποφάσεων με αισθητήρες
και ανάπτυξη τεχνολογικών εφαρμογών για τη μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος, του κόστους λειτουργίας και της ενίσχυσης της ποιότητας των
παραγόμενων προϊόντων/υπηρεσιών κρίνεται πλέον επιβεβλημένη για όλες τις
ΔΕΥΑ, ώστε να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά το αυξημένο ποσοστό μη
τιμολογούμενου νερού, αλλά και για τη μείωση του ενεργειακού κόστους.
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία, την τεχνογνωσία, τη
λειτουργική ικανότητα και τους οικονομικούς πόρους που εγγυώνται την πλήρη

λειτουργικότητα μιας τέτοιας πράξης, τα αποτελέσματα της οποίας, οικονομικά και
περιβαλλοντικά θα γίνουν άμεσα εμφανή μέσω της μείωσης του Μη ανταποδοτικού
νερού στο δίκτυο ύδρευσης της πόλης της Κοζάνης.

Από την ΔΕΥΑΚΠηγή: Συντακτική ομάδα PtolemaidaNews.gr
ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΣΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ