Προσωπικά δεδομένα

ΠΡΟΙΜΙΟ

Η παρούσα σύμβαση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων καλύπτει όλα τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών που συλλέγουμε κατά τη διάρκεια επίσκεψης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου. Δεδομένης της φύσης και του όγκου του διαδικτύου, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, Ο δικτυακός τόπος δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων τις οποίες επισκέπτεται με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των όρων του παρόντος.

 

ΟΡΙΣΜΟΙ

Ο δικτυακός μας τόπος
Είναι το σύνολο των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στα πλαίσια του δικτυακού ονόματος eordaialive.com

Σελίδα του δικτυακού τόπου
Είναι η κάθε ιστοσελίδα που περιέχεται στα πλαίσια του δικτυακού τόπου, και μπορεί να περιέχει είτε πληροφορίες (σε μορφή κειμένου, εικόνων κλπ) είτε υπηρεσίες.

Δικαιούχος
Είναι ο δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της.

Χρήστης
Είναι ο επισκέπτης των σελίδων του παρόντος δικτυακού τόπου και χρήστης των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρονται σε αυτόν.

Χρήση
Εννοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ' οιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των Στοιχείων της ιστοσελίδας.

Συνδρομητής
Είναι ο εξουσιοδοτημένος χρήστης - επιχείρηση των υπηρεσιών του παρόντος δικτυακού τόπου.

 

Πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων

Αυτή η πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων καθορίζει τον τρόπο που ο δικτυακός τόπος χρησιμοποιεί και προστατεύει οποιαδήποτε πληροφορία που δίνετε στον δικτυακό τόπο όταν χρησιμοποιείτε αυτήν την ιστοσελίδα.

 

Ο δικτυακός τόπος έχει δεσμευτεί να εξασφαλίσει ότι το ιδιωτικό σας απόρρητο προστατεύεται.

 

Αν σας ζητηθεί να παρέχετε ορισμένες πληροφορίες με τις οποίες θα μπορείτε να εντοπιζόσαστε κατά τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, τότε μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με την παρούσα δήλωση.

Ο δικτυακός τόπος μπορεί να αλλάξει αυτή η πολιτική από καιρό σε καιρό ενημερώνοντας αυτή τη σελίδα. Θα πρέπει να ελέγξετε αυτή τη σελίδα από καιρό σε καιρό για να εξασφαλίσει ότι είστε ευχαριστημένοι με τις τυχόν αλλαγές.

 

Η πολιτική αυτή ισχύει από 01/05/2011.

 

Τι συλλέγουμε:

Μπορεί να συλλέξουμε τις ακόλουθες πληροφορίες: 
το όνομα και το επάγγελμα, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, την ηλεκτρονική σας διεύθυνση, δημογραφικά στοιχεία όπως είναι ο ταχυδρομικός κώδικας, τις προτιμήσεις σας και άλλες πληροφορίες όπως προκύπτουν από έρευνες πελατών και / ή προσφορές.

 

Τι κάνουμε με τις πληροφορίες που συλλέγουμε:

Ζητάμε αυτές τις πληροφορίες για να καταλάβουμε τις ανάγκες σας και να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες, και ιδίως για τους ακόλουθους λόγους: 

- Εσωτερική τήρηση αρχείων.

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές για να βελτιώσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας.

- Μπορούμε επίσης να παρουσιάζουμε ανά περιόδους διαφημιστικά μηνύματα για νέα προϊόντα, ειδικές προσφορές ή άλλες πληροφορίες που πιστεύουμε ότι θα βρείτε ενδιαφέρουσες χρησιμοποιώντας την διεύθυνση email που έχετε δώσει. Από καιρό σε καιρό, μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία σας να επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς έρευνας αγοράς.

- Μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω ταχυδρομείου, τηλεφώνου, φαξ ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

- Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες για να προσαρμόσουμε το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας.

 

Ασφάλεια: 
Έχουμε δεσμευτεί να διασφαλίζουμε ότι οι πληροφορίες σας είναι ασφαλείς. Για να αποφευχθεί η άνευ αδείας πρόσβαση ή αποκάλυψη, έχουμε θέσει σε εφαρμογή κατάλληλες φυσικές, ηλεκτρονικές και διαχειριστικές διαδικασίες για τη διασφάλιση των πληροφοριών που συλλέγουμε online.

 

Διοχέτευση και αποκάλυψη προσωπικών δεδομένων:
Ο δικτυακός τόπος έχει δεσμευτεί να μην προβεί σε πώληση, ενοικίαση ή καθοιονδήποτε τρόπο δημοσίευση ή / και κοινοποίηση των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του δικτυακού μας τόπου σε κανένα τρίτο φορέα. 
Ο δικτυακός τόπος μπορεί να διοχετεύσει προσωπικά δεδομένα των χρηστών σε τρίτα νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα μόνο εάν:

α) Έχει τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών για τη διοχέτευση προσωπικών δεδομένων.

β) Η διοχέτευση των προσωπικών δεδομένων προς νομικά ή / και φυσικά πρόσωπα που συνεργάζονται με μας καθίσταται αναγκαία για την υλοποίηση των επιθυμιών των χρηστών.

γ) Επιτάσσεται λόγω συμμόρφωσης με τις σχετικές διατάξεις του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

 

Cookies: 
Το cookie είναι ένα μικρό αρχείο το οποίο ζητά άδεια για να εγκατασταθεί στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Μόλις συμφωνήσετε, το αρχείο προστίθεται και το cookie βοηθά στην ανάλυση των κινήσεων σας στο διαδίκτυο ή σας ενημερώνει όταν επισκέπτεστε ένα συγκεκριμένο site. Τα cookies επιτρέπουν σε εφαρμογές web να ανταποκριθούν σε εσάς ως μεμονωμένο άτομο. Η δικτυακή εφαρμογή μπορεί να προσαρμόσει τις δραστηριότητές της σύμφωνα με τις ανάγκες σας και τις προτιμήσεις σας καθώς μας επιτρέπει να αποθηκέυουμε πληροφορίες σχετικά με τα παραπάνω. Χρησιμοποιούμε τα cookies καταγραφής της κυκλοφορίας για να εντοπίσετε ποιες σελίδες χρησιμοποιήσατε. Αυτό μας βοηθά να αναλύσουμε τα δεδομένα σχετικά με την κίνηση της ιστοσελίδα μας και συνεπακόλουθα να τη βελτιώσουμε, ώστε να προσαρμοστούμε στις ανάγκες των πελατών μας. Χρησιμοποιούμε αυτές τις πληροφορίες μόνο για σκοπούς στατιστικής ανάλυσης και, στη συνέχεια, τα δεδομένα αυτά αφαιρούνται από το σύστημα. Συνολικά, τα cookies μας βοηθήσουν να σας παρέχουμε καλύτερη ιστοσελίδα, επιτρέποντας μας να παρακολουθεί ποιες σελίδες βρήκατε χρήσιμες και ποιες όχι. Το cookie σε καμία περίπτωση δεν μας δίνει πρόσβαση στον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με εσάς, εκτός από τα δεδομένα που επιλέγετε εσείς να μοιραστείτε μαζί μας. Μπορείτε να επιλέξετε να δεχτείτε ή να απορρίψετε τα cookies. Τα περισσότερα προγράμματα περιήγησης δέχονται αυτόματα cookies, αλλά συνήθως μπορείτε να αλλάξετε ρύθμιση του προγράμματός σας να απορρίψετε τα cookies, εάν επιθυμείτε. Αυτό μπορεί να σας εμποδίσει να επωφεληθείτε πλήρως από την ιστοσελίδα.

 

IP Address
H διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο Η/Υ έχει πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στον δικτυακό τόπο αξιοποιείται αποκλειστικά για την συγκέντρωση στατιστικών στοιχείων.

 

Σύνδεσμοι προς άλλους δικτυακούς τόπους: 
Η ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους δικτυακούς τόπους που παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Ωστόσο, αφού έχετε χρησιμοποιήσει αυτούς τους συνδέσμους και έχετε εγκαταλείψει τον ιστότοπό μας, θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουμε κανένα έλεγχο σε αυτόν τον άλλο δικτυακό τόπο. Ως εκ τούτου, δεν μπορούμε να είμαστε υπεύθυνοι για την προστασία και το απόρρητο των πληροφοριών σας για την επίσκεψη αυτών των ιστοσελίδων καθώς τέτοιες ιστοσελίδες δεν διέπονται από την παρούσα δήλωση. Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί και να εξετάζετε τη δήλωση απορρήτου που ισχύουν για την εν λόγω ιστοσελίδα.

 

Έλεγχος προσωπικών σας πληροφοριών: 
Μπορείτε να επιλέξετε να περιοριστεί η συλλογή και χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών με τους ακόλουθους τρόπους: κάθε φορά που σας ζητείται να συμπληρώσετε ένα έντυπο σχετικά με την ιστοσελίδα, αναζητήστε το κουτί που μπορείτε να κάνετε κλικ για να δηλώσετε ότι δεν θέλετε οι πληροφορίες που παρέχετε να χρησιμοποιούνται από οποιονδήποτε για σκοπούς απευθείας εμπορικής προώθησης. Αν έχετε συμφωνήσει προηγουμένως να μην χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσης εμπορίας, μπορείτε ανά πάσα στιγμή να αλλάξετε άποψη και να μας ενημερώσετε γραπτώς ή στέλνοντας μας ένα email στο info@eordaialive.com . Σε καμμία περίπτωση εμείς δεν έχουμε το δικαίωμα της πώλησης, διανομής ή χρηματοδοτικής μίσθωσης των προσωπικών σας στοιχείων σε τρίτους αν δεν έχουμε την άδειά σας ή αν δεν απαιτείται κάτι τέτοιο από το νόμο.

Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να σας στείλουμε διαφημιστικές πληροφορίες σχετικά με τρίτους που θεωρούμε ότι μπορεί να βρείτε ενδιαφέρουσες, εάν βέβαια μας έχετε ενημερώσει προηγουμένως ότι επιθυμείτε να συμβεί αυτό. Μπορείτε να ζητήσετε ανά πάσα στιγμή λεπτομέρειες για τις προσωπικές πληροφορίες που έχουμε για σας στο πλαίσιο του Data Protection Act του 1998 έναντι μικρού αντιτίμου. Αν επιθυμείτε ένα αντίγραφο του για τις πληροφορίες που έχουμε στην κατοχή μας σχετικά με εσάς παρακαλώ να απευθυνθείτε γραπτώς στη διεύθυνση: Μάγγος Ιωάννης, 25ης Μαρτίου 23, Πτολεμαΐδα.

Εάν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε πληροφορία που έχουμε στην κατοχή μας για εσάς είναι ανακριβής ή ελλιπής, παρακαλούμε γράψτε ή στείλτε μας email το συντομότερο δυνατό, στην παραπάνω διεύθυνση. Θα φροντίσουμε να διορθώθει αμέσως η οποιαδήποτε πληροφορία διαπιστώνεται ότι είναι εσφαλμένη.

Αλλαγή - Διαγραφή δεδομένων. Ο δικτυακός μας τόπος επιτρέπει στους χρήστες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν γνωστοποιήσει για τη χρήση της. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία, ο δικτυακός μας τόπος θα ενεργήσει έτσι ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της άμεσα. Για να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα, παρακαλούμε γράψτε ή στείλτε μας email το συντομότερο δυνατό, στην παραπάνω διεύθυνση.

 

Εάν κάποιος χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού μας τόπου.